Nau

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được2
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1 Thumbs up   2 Thumbs down

đãi ngộ


Được hưởng quyền lợi khi tham gia công việc nào đó
Nau - Ngày 16 tháng 2 năm 2016