NaiCanFly

Vote-up nhận được31
Vote-down nhận được5
Điểm:25 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

31   5

dung dị


Là một từ láy, biểu hiện một sự bình dị, đơn giản, mộc mạc, dung hợp, tập hợp những gì giản dị nhất
NaiCanFly - Ngày 20 tháng 9 năm 2015