NTT

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

trác việt


Trác: cao chót sừng sững. Trác việt: xuất chúng
NTT - Ngày 04 tháng 6 năm 2019