Minhkwaiilady

Vote-up nhận được7
Vote-down nhận được0
Điểm:6 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

7   0

an nhiên


- bình an, yên ổn , thư thái. như thái độ tự nhiên vốn có của mình
Minhkwaiilady - Ngày 08 tháng 4 năm 2018

2

0   0

an nhiên


- bình an, yên ổn , thư thái. như thái độ tự nhiên vốn có của mình
Minhkwaiilady - Ngày 08 tháng 4 năm 2018
Ý nghĩa này không được chấp thuận