Minh34cd

Vote-up nhận được4
Vote-down nhận được3
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

4   3

tiến độ


" Tiến độ": "Mức độ tiến về phía trước", là từ được ghép bởi hai từ Hán - Việt: "Tiến": Di chuyển về phía trước, "Độ": Mức xác định. End.
Minh34cd - Ngày 24 tháng 10 năm 2014