Minh Nhi

Vote-up nhận được89
Vote-down nhận được78
Điểm:10 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

89   78

vạn xuân


Thể hiện mong ước đất nước trường tồn mãi mãi , hoà bình & độc lập lâu dài , luôn tươi đẹp như vạn mùa xuân
Minh Nhi - Ngày 19 tháng 4 năm 2015

2

0   0

vạn xuân


Thể hiện mong ước đất nước trường tồn mãi mãi , hoà bình & độc lập lâu dài , luôn tươi đẹp như vạn mùa xuân
Minh Nhi - Ngày 19 tháng 4 năm 2015
Ý nghĩa này không được chấp thuận