Michael Bach

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

year on year


Xin quí vị đính chánh: YoY không phải là year on year. Mà là year-over-Year (có gạch nối). Đề nghị dịch là “ngày này năm ngoái” thay vì “mỗi năm”. “Ngày này năm ngoái” là 4 chữ “Khứ niên kim nhật” là 4 chữ đầu trong bài thơ của thi hào Thôi Hộ mà tôi được hoc lớp Đệ Ngũ (lớp 8) năm 1963, môn Việt Văn, cố giáo sư Trần Cảnh Hảo, trường Petrus Ký: “Khứ niên kim nhật thử môn trung, Nhân diện dào hoa tương ánh hồng, Nhân diện bất tri hà xứ khứ, Đào hoa y cựu tiếu Đông phong.”.
Theo như Cambridge English Dictionary, year-over-year is used to compare financial results with those of same period in the previous year.
Và tôi thấy cách viết tắt YoY trong câu này: “Analysts expect Western Digital’s (WDC) revenue to rise 6.4% YoY (year-over-year) in fiscal 3Q18 to $5.0 billion.”
Michael Bach - Ngày 13 tháng 3 năm 2018