Mai The Myth

Vote-up nhận được19
Vote-down nhận được13
Điểm:7 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

19   13

phục vụ


Là Sứ Mệnh của mọi con người và vạn vật trong cuộc sống này.
Là tất cả những hành vi, lời nói, sự lựa chọn đem lại lợi ích, sự vui vẻ, sự thỏa mãn và sự phát triển cho thế giới này...!
Mai The Myth - Ngày 08 tháng 9 năm 2015