MVP

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được1
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

mvp


Trong Game bạn thường được các bình luận viên nhắc đi nhắc lại từ MVP cho 1 người trong đội thắng, vậy MVP nghĩa là gì?

MVP là gì?

MVP được viết tắt từ rất nhiều từ, đặc biệt trong game, trong thể thao MVP được viết tắt bởi các từ sau:
Most Valuable Player: người chơi tốt nhất, người có ảnh hưởng lớn nhất tới chiến thắng của đội hay còn gọi người chơi giỏi nhất của trận đấu.
Most Valuable Person(professional) : người có giá trị nhất, người giỏi nhất của 1 đội.
MVP được áp dụng trong các game như LOL, Dota 1, Dota 2, .... và được nhắc trong bóng rổ,...
MVP - Ngày 10 tháng 4 năm 2016