Loucius

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được2
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2 Thumbs up   2 Thumbs down

phẫn uất


Phẫn nộ và uất ức, nghĩa là căm giận đến mức tột độ nhưng không thể nào nói ra được vì một lý do nào đó
Loucius - Ngày 30 tháng 9 năm 2016