Larima

Vote-up nhận được36
Vote-down nhận được30
Điểm:7 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

36 Thumbs up   30 Thumbs down

tình huống


là 1 sự kiện , 1 khoảnh khắc thời gian đặc biệt quan trọng của đời sống và đc phản ánh vào tác phẩm và trở thành sự kiện quan trọng chính của cốt truyện . Nhìn vào nó ta thấy bản chất của cuộc sống và tác phẩm , nó làm lộ ra những điều sâu kín đc ẩn giấu trong nhân vật , sự vật và mang tính khái quát cao
Larima - Ngày 24 tháng 12 năm 2016