Lanh

Vote-up nhận được4
Vote-down nhận được4
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

4   4

nông sản


Nông sản có nghĩa là sản phẩm của nông nghiệp qua trăn nuôi trồng trọt mà có được.
Lanh - Ngày 31 tháng 12 năm 2013