Kinomoto Sakura

Vote-up nhận được64
Vote-down nhận được37
Điểm:28 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

64   37

ngông


tỏ ra bất cần sự khen chê của người đời, bằng những lời nói, việc làm khác thường: Chơi ngông quá.
Kinomoto Sakura - Ngày 08 tháng 12 năm 2013