Kentara Everyyou

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

mâm son


có nghĩa là giàu có , để chỉ cho những người giàu mà chẳn cứ coi thường những người nhỏ hơn mình.
Kentara Everyyou - Ngày 18 tháng 5 năm 2016