Jupiter Galileo

Vote-up nhận được14
Vote-down nhận được7
Điểm:8 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

14   7

thương trường


Nơi diễn ra các hoạt động thương mai, trao đổi, các công ty phát triển kinh tế cùng đấu với nhau.
Jupiter Galileo - Ngày 07 tháng 11 năm 2015