Johny

Vote-up nhận được3
Vote-down nhận được2
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

3   2

bất hảo


Bat hao la bat hoan hao la khong hoan hao. Bo suk bat hao. Lee sun che bat hao. Jung heri bat hao
Johny - Ngày 03 tháng 12 năm 2019