John

Vote-up nhận được3
Vote-down nhận được11
Điểm:-9 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (2)

1

3   3

chó vàng


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
John - Ngày 22 tháng 9 năm 2013   NSFW / 18+

2

0   4

chó vàng


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
John - Ngày 22 tháng 9 năm 2013   NSFW / 18+

3

0   4

chó vàng


vừa ra đường bị chó vàng cắn, mất 500k
John - Ngày 22 tháng 9 năm 2013
Ý nghĩa này không được chấp thuận