Hoangson

Geboortedatum:2000-11-20
Woonplaats:Việt Nam
Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được1
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1   1

ước mơ


Ước mơ chính là những giả định để hạnh phúc, nói cách khác ước mơ là những kịch bản của vở kịch có cái kết thật hạnh phúc nhưng ước mơ lại hoàn toàn không có áp lực, vì mọi người ai cũng có quyền được mơ ước. Vậy để ước mơ được thực hiện( trong văn học hay sử dụng là đánh thức ước mơ) mỗi cá thể, cá nhân( kể cả pháp nhân) phải tự áp đặt những áp lực mang tính tích cực để thực tiễn hoá ước mơ của chủ thể. Một ước mơ phải luôn có kết quả là hạnh phúc cho chính chủ thể ( tuỳ vào phương thức hạnh phúc ) mà nó sẽ là động cơ cho chúng ta thực hiện một cách hoàn chỉnh dù là giả giả định, kịch bản phức tạp cỡ nào.
- Phương thức hạnh phúc thì tuỳ vào mỗi người, có người cho rằng sống tên ổn là hạnh phúc, có người khác lại cho rằng chiến tranh là hạnh phúc, ....
Chúc các bạn am hiểu rõ ước mơ để thực hiện hoá thành thực tiễn
Hoangson - Ngày 13 tháng 5 năm 2019

2

0   0

ước mơ


Ước mơ chính là những giả định để hạnh phúc, nói cách khác ước mơ là những kịch bản của vở kịch có cái kết thật hạnh phúc nhưng ước mơ lại hoàn toàn không có áp lực, vì mọi người ai cũng có quyền được mơ ước. Vậy để ước mơ được thực hiện( trong văn học hay sử dụng là đánh thức ước mơ) mỗi cá thể, cá nhân( kể cả pháp nhân) phải tự áp đặt những áp lực mang tính tích cực để thực tiễn hoá ước mơ của chủ thể. Một ước mơ phải luôn có kết quả là hạnh phúc cho chính chủ thể ( tuỳ vào phương thức hạnh phúc ) mà nó sẽ là động cơ cho chúng ta thực hiện một cách hoàn chỉnh dù là giả giả định, kịch bản phức tạp cỡ nào.
- Phương thức hạnh phúc thì tuỳ vào mỗi người, có người cho rằng sống tên ổn là hạnh phúc, có người khác lại cho rằng chiến tranh là hạnh phúc, ....
Chúc các bạn am hiểu rõ ước mơ để thực hiện hoá thành thực tiễn
Hoangson - Ngày 12 tháng 12 năm 2018
Ý nghĩa này không được chấp thuận