Hikuyasha

Vote-up nhận được69
Vote-down nhận được7
Điểm:61 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

69   7

nai xừ


Cách đọc tiếng Nhật, nó cũng ám chỉ cho sự tuyệt vời, ý hay. Nó cũng từ chừ nice bên tiếng Anh nhưng dạng từ mượn và họ có cách viết chữ nice theo tiếng Nhật. Ví dụ như ra-đi-ô của tiếng Việt và radio của tiếng Anh. Cùng nghĩa nhưng cách đọc ra khác nhau. Cám ơn
Hikuyasha - Ngày 10 tháng 9 năm 2019