Henxui

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được8
Điểm:-5 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2 Thumbs up   8 Thumbs down

lật kèo


Còn nghĩa khác như là thay đổi ý định, chuyển hướng về vấn đề nào đó đã gần tới cái tới cái kết của vấn đề
Henxui - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999