Hellkids2

Vote-up nhận được15
Vote-down nhận được3
Điểm:11 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

15 Thumbs up   3 Thumbs down

chín chắn


Chín chắn là sự cận trọng trong suy nghĩ, làm việc, sống theo những "chân lí" mình cho là đúng dựa trên cơ sở vững chắc như khoa học... Có tự tin và quyết đoán. Điều này khác với cứng đầu hay dại dột, cứ khư khư giữ mãi 1 quan niệm sai
Hellkids2 - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999