Gianh

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

351


3 là trái gồm 5 là phải còn 1 là cả hai nên kết hợp lại giữa 351 có nghĩa nếu có sự đối lập như sẽ có một điểm chung thuộc về nhau nếu ko có sự đối lập thì ta có thể nào bt giữa hai người có điểm thuộc về nhau ko
Gianh - Ngày 23 tháng 3 năm 2018