GiaNhien

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

thuật ngữ


Thuật ngữ là những từ không có tính biểu cảm, dùng để chỉ thị một khái niệm chuyên ngành
GiaNhien - Ngày 28 tháng 10 năm 2016