Dzung Ung Quoc

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1   0

đẵn


Đẵn (đgt): Còn có một nghĩa nữa là cắt đứt một mạch, một dòng nào đó...Ví dụ: Hai người đang nói chuyện hay thế mà ông lại đẵn chuyện (cắt chuyện) của người ta đi; hoặc là, hay ho gì, kẻ hay đi đẵn chuyện của người khác.
Dzung Ung Quoc - Ngày 25 tháng 9 năm 2014