Duy FF

Vote-up nhận được74
Vote-down nhận được28
Điểm:45 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

74 Thumbs up   28 Thumbs down

dẹo


Dẹo ý nghĩa là giọng dịu dàng , dễ thương , và dịu dàng quá đà được gọi là dẹo mà khônh hiểu thì thui
Nhó :33
Duy FF - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999