DucPhong

Vote-up nhận được18
Vote-down nhận được18
Điểm:-1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

18   18

gato


Con Gà ghét nhau tiếng gáy, GATO là chỉ biểu hiện của những người như vậy. Chúng ta gọi chung những người đó là GÀ TỒ.
DucPhong - Ngày 10 tháng 2 năm 2014