Do Quyen

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được1
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   1

huyền đề


Chó có móng thừa gọi là móng đeo.Chó huyền đề là móng chân chó đen bóng (huyền)rất hiếm,đề là cái móng chân.Nhưng chó có móng đeo cũng rất khôn.
Do Quyen - Ngày 18 tháng 1 năm 2017