Developvn

Vote-up nhận được3
Vote-down nhận được1
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

3   1

củng cố


Làm cho cái đã có sẵn trở nên bền vững, chắc chắn hơn so với trước đó.
Developvn - Ngày 11 tháng 5 năm 2015