Deolali

Vote-up nhận được3
Vote-down nhận được8
Điểm:-6 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

3   8

take care


Chu y. Giao vien noi voi hoc sinh can chu y, luu y cho nay, cho kia,...
Deolali - Ngày 22 tháng 9 năm 2013