Dave

Vote-up nhận được18
Vote-down nhận được7
Điểm:10 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

18   7

tập san


Tập: từ Hán Việt, nghĩa là tập hợp, thu thập tập trung lại.
San: từ Hán Việt, nghĩa là in ấn, ấn phẩm.
Tập san có nghĩa là ấn phẩm được thu thập tập hợp lại. Nó có nghĩa là nhà trường tổ chức thu thập tập trung các bài viết (văn thơ nhạc v.v...) của mọi người trong trường và tuyển chọn sàng lọc rồi cho in ấn phát hành.
Tập san ngày 20-11 cũng có thể gọi là Đặc san (ấn phẩm đặc biệt)
Trong ngành xuất bản thường thấy Nguyệt san (ấn phẩm phát hành hàng tháng), Bán nguyệt san (ấn phẩm phát hành cứ mỗi nửa tháng 1 kỳ) Chu san (ấn phẩm phát hành hàng tuần) hay Niên san (ấm phẩm phát hành hàng năm) và Bán Niên san (ấn phẩm phát hành 6 tháng 1 kỳ)
Dave - Ngày 30 tháng 5 năm 2015

2

0   0

tập san


Tập: từ Hán Việt, nghĩa là tập hợp, thu thập tập trung lại.
San: từ Hán Việt, nghĩa là in ấn, ấn phẩm.
Tập san có nghĩa là ấn phẩm được thu thập tập hợp lại. Nó có nghĩa là nhà trường tổ chức thu thập tập trung các bài viết (văn thơ nhạc v.v...) của mọi người trong trường và tuyển chọn sàng lọc rồi cho in ấn phát hành.
Tập san ngày 20-11 cũng có thể gọi là Đặc san (ấn phẩm đặc biệt)
Trong ngành xuất bản thường thấy Nguyệt san (ấn phẩm phát hành hàng tháng), Bán nguyệt san (ấn phẩm phát hành cứ mỗi nửa tháng 1 kỳ) Chu san (ấn phẩm phát hành hàng tuần) hay Niên san (ấm phẩm phát hành hàng năm) và Bán Niên san (ấn phẩm phát hành 6 tháng 1 kỳ)
Dave - Ngày 30 tháng 5 năm 2015
Ý nghĩa này không được chấp thuận