DIEM

Vote-up nhận được14
Vote-down nhận được8
Điểm:5 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

14   8

lanh lợi


lanh loi la thong minh, sac xao, nhanh nhen, hoat bat, linh dong!
DIEM - Ngày 25 tháng 12 năm 2013