DH Nguyen

Vote-up nhận được8
Vote-down nhận được1
Điểm:6 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

8   1

mặc cảm


Mặc nhiên cảm nhận về mình, và cho rằng người khác cũng nghĩ như vậy mà không cần dựa trên những căn cứ đầy đủ và chắc chắn.
DH Nguyen - Ngày 17 tháng 10 năm 2017