Cong Hieu

Vote-up nhận được28
Vote-down nhận được36
Điểm:-7 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

28   36

sự vật


Su vat la tu chi vat dung, do vat, con nguoi, con vat, va cay coi
Cong Hieu - Ngày 03 tháng 7 năm 2015