Chu Mai Linh

Vote-up nhận được17
Vote-down nhận được7
Điểm:9 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

17   7

vạn xuân


Vạn xuân có ý nghĩa là mong đất nước chúng ta có một cuộc sống hòa bình, độc lập lâu dài, trường tồn mãi mãi và mãi tươi đẹp như mùa xuân
Chu Mai Linh - Ngày 06 tháng 3 năm 2017