Cao Angela

Vote-up nhận được3
Vote-down nhận được8
Điểm:-4 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

3 Thumbs up   8 Thumbs down

angela


Là sự cao quý ,đối với một cô gái có sức ảnh hưởng nhất và cũng là người dịu dàng, không phân biệt, biết tính toán mọi việc luôn là những cô gái mang theo giấc mơ của bao cô gái
Cao Angela - 00:00:00 UTC 31 tháng 7, 2013