Bui mai trang

Vote-up nhận được61
Vote-down nhận được43
Điểm:17 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

61   43

truyền thống


Truyền thống là những di sản tinh thần phản ánh tình cảm, khát vọng, hành vi và thói quen ứng xử của một nhóm xã hội nào đó, được các thành viên trong nhóm kế tục phát huy.
Bui mai trang - Ngày 26 tháng 6 năm 2014