BuLu

Vote-up nhận được10
Vote-down nhận được22
Điểm:-11 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

10   22

lâm sàng


Khám lâm sàng: Thấy chỉ dùng trong y học.
- Theo tiếng hán là RỪNG
- SÀNG là sự sàng lọc hay chọn lọc.
Nói chung là đi tìm trong cánh RỪNG ấy xem cây nào bị con mối nó ăn thì phá đi không thì hỏng hết cả rừng...hihihi....
BuLu - Ngày 26 tháng 7 năm 2014