Basketball is my lif

Vote-up nhận được4
Vote-down nhận được0
Điểm:3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

slam dunk


Slam Dunk là bộ truyện manga nổi tiếng của Nhật Bản. Sau khi phát hành đã dược sự đón nhận nhiệt tình và có khả năng cuốn hút các bạn trẻ tham gia bóng rổ cao.
Ngoài ra, Slam Dunk còn được coi là tinh hoa trong môn bóng rổ. Người chơi sẽ nhảy thật cao qua rổ và úp bóng vào rổ. Slam Dunk cho the61y sự mạnh mẽ cũa người chơi. Bóng được úp vào rổ làm cho người xem bị cuốn hút và có cảm giác như thành rổ sẽ vỡ tung ra...Để chơi được cú Slam Dunk cần có chiều cao và thể lực tốt lắm đấy bạn ak
Basketball is my lif - 00:00:00 UTC 3 tháng 8, 2013