Ba trieu

Vote-up nhận được11
Vote-down nhận được9
Điểm:3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

11 Thumbs up   9 Thumbs down

ấu trĩ


Theo tôi, sự ấu trĩ đơn giản là muốn nói lên sự không đổi thay cách nghĩ, mà vẫn nói ra một cách áp đặt như thủa còn nhỏ (ấu thơ).
Ba trieu - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999