Ayumi

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

nikki


Lạc quan yêu đời là:những người đứng lên chiến đấu mà không sợ chết,tự tin vào chính mình nha các bạn...
Ayumi - Ngày 31 tháng 3 năm 2017

2

0   0

lạc quan


Lạc quan là; tin vào bản thân của mình, bình tỉnh trước mỗi sợ hãi...
Ayumi - Ngày 31 tháng 3 năm 2017
Ý nghĩa này không được chấp thuận

3

0   0

lạc quan


Lạc quan là; tin vào bản thân của mình, bình tỉnh trước mỗi sợ hãi...
Ayumi - Ngày 31 tháng 3 năm 2017
Ý nghĩa này không được chấp thuận