Anne feng

Vote-up nhận được11
Vote-down nhận được3
Điểm:9 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

11   3

anne


Tên anne đc mang ý nghĩa như thế này:
- thông Minh
- đẹp
- cuộc sống đc che chở , hạnh phúc
Anne feng - Ngày 18 tháng 8 năm 2013