Anne feng

Vote-up nhận được15
Vote-down nhận được5
Điểm:9 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

15 Thumbs up   5 Thumbs down

anne


Tên anne đc mang ý nghĩa như thế này:
- thông Minh
- đẹp
- cuộc sống đc che chở , hạnh phúc
Anne feng - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999