Anh Truong

Vote-up nhận được3
Vote-down nhận được2
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

3   2

minh nguyệt


Trăng sáng
có trong tập "Nhật kí trong tù" của BÁc Hồ đó
Anh Truong - Ngày 09 tháng 4 năm 2017