Anh Truong

Vote-up nhận được9
Vote-down nhận được2
Điểm:6 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

9 Thumbs up   2 Thumbs down

minh nguyệt


Trăng sáng
có trong tập "Nhật kí trong tù" của BÁc Hồ đó
Anh Truong - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999