Anh Thu

Vote-up nhận được4
Vote-down nhận được2
Điểm:3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

4   2

anh thư


là nói về 1 người con gái xinh đẹp và vô cùng cá tính nhưng có đôi chút hơi lạnh lùng
Anh Thu - Ngày 01 tháng 1 năm 2017

2

0   0

anh thư


là nói về 1 người con gái xinh đẹp và vô cùng cá tính nhưng có đôi chút hơi lạnh lùng
Anh Thu - Ngày 01 tháng 1 năm 2017
Ý nghĩa này không được chấp thuận