Anh Thu

Vote-up nhận được5
Vote-down nhận được4
Điểm:2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

5 Thumbs up   4 Thumbs down

anh thư


là nói về 1 người con gái xinh đẹp và vô cùng cá tính nhưng có đôi chút hơi lạnh lùng
Anh Thu - Ngày 01 tháng 1 năm 2017

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anh thư


là nói về 1 người con gái xinh đẹp và vô cùng cá tính nhưng có đôi chút hơi lạnh lùng
Anh Thu - Ngày 01 tháng 1 năm 2017
Ý nghĩa này không được chấp thuận