Anh Le

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1   0

liền


Liền:đàn,chỉ giới tính
Liền ông ,liền bà
Từ cổ,nay ít dùng
Anh Le - Ngày 25 tháng 10 năm 2013