Anh Le

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

liền


Liền:đàn,chỉ giới tính
Liền ông ,liền bà
Từ cổ,nay ít dùng
Anh Le - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999