Alice

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được2
Điểm:-1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2 Thumbs up   2 Thumbs down

lần lữa


Lần lữa là sự chần chừ không dứt khoát, lười biếng, trì hoãn một việc nào đó.
Hứa hện hết lần này đến lần khác...
Alice - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999