Alice

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được2
Điểm:-1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2   2

lần lữa


Lần lữa là sự chần chừ không dứt khoát, lười biếng, trì hoãn một việc nào đó.
Hứa hện hết lần này đến lần khác...
Alice - Ngày 29 tháng 10 năm 2013