Adudua

Vote-up nhận được88
Vote-down nhận được38
Điểm:49 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

88 Thumbs up   38 Thumbs down

nhọ


nói chung là vd : đời quá nhọ, nhọ mình hiểu là nhọ nồi,mà nhọ nồi rất đen !! ở đây nhọ là đen đủi, xui xẻo đó vd : tui quá nhọ => tui quá xui, đời quá nhọ => đời quá xui =] !!!! nhọ là đen đủi, xui xẻo
Adudua - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999