Abraham Tran

Vote-up nhận được5
Vote-down nhận được4
Điểm:2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

5 Thumbs up   4 Thumbs down

hallelujah


Hallelujah là ngôn từ ca ngợi Đức Chúa Trời tức Chúa Hằng Hữu Thượng Đế Chí Thánh Chí Cao.
Ngôn từ này duy chỉ để ca ngợi Ngài, cho sự Vinh hiển đời đời của Ngài, cũng là thể hiện lòng tôn kính Ngài. Không chỉ loài người mà tất cả hoàn vũ, muôn vật và hàng vạn tỷ Thiên Sứ đều ca ngợi Đức Chúa Trời bằng ngôn từ này.
Sức mạnh của ngôn từ này giúp càng thấy kính sợ, yêu mến và gần gũi với Đức Chúa Trời, càng nói nhiều ra ra môi miệng thành tiếng lớn càng cảm nhận tình yêu, uy quyền và quyền năng của Thượng Đế một cách mạnh mẽ. Khi người tin Thượng Đế Hằng Hữu tôn thờ Ngài bằng hết tâm trí, linh hồn, hết tấm lòng mình.
Phước sẽ đổ cho những ai biết kính sợ, tôn thờ và ca ngợi Đức Chúa Trời. Amen
Abraham Tran - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999