90L

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được3
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2   3

trọng trường


Trọng là trọng lực, trong lượng. Trường la từ trường. Từ trường trái đất tao ra trọng lực, trọng lượng và vạn vật ko co trong lượng
90L - Ngày 04 tháng 6 năm 2019