90L

Vote-up nhận được4
Vote-down nhận được6
Điểm:-3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

4 Thumbs up   6 Thumbs down

trọng trường


Trọng là trọng lực, trong lượng. Trường la từ trường. Từ trường trái đất tao ra trọng lực, trọng lượng và vạn vật ko co trong lượng
90L - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999