274

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được5
Điểm:-4 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2 Thumbs up   5 Thumbs down

274


Là một sự may mắn không thể đoán trước được trong mọi lĩnh vực cuộc sống
274 - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999