243

Vote-up nhận được5
Vote-down nhận được8
Điểm:-2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

5   8

243


2,4,3 có thể là em yêu anh nhaa em:2 chữ gõ trên phím
yêu:4 chữ gõ trên phím
anh:3 chữ gõ trên phím
và ngược lại ta cũng có 3,4,2:DD
ý kiến vui thui nhaa
243 - Ngày 08 tháng 12 năm 2022