243

Vote-up nhận được6
Vote-down nhận được9
Điểm:-4 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

6 Thumbs up   9 Thumbs down

243


2,4,3 có thể là em yêu anh nhaa em:2 chữ gõ trên phím
yêu:4 chữ gõ trên phím
anh:3 chữ gõ trên phím
và ngược lại ta cũng có 3,4,2:DD
ý kiến vui thui nhaa
243 - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999